EURASIAN JOURNAL OF

HEALTH SCIENCES

AVRASYA SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ

Total Visitors : 15,164

 


Editor-in-Chief

H. Nezih Dağdeviren

Editorial Office

Ayça Çetinbaş (Co-editor)

Özgül Erol (Co-editor)

Ayşe Çaylan (Language Editor) 

Serdar Öztora (Biostatistics Editor)